Site Kullanım Koşulları

Siteyi ziyaret eden veya bu sitede sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep eden herkes, işbu “Kullanım Koşulları”nda yer alan hüküm ve şartların tamamını aynen kabul eder. Estepalace’a kayıt yaptırma veya sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle, “Kullanım Koşulları “nda yer alan hüküm ve şartları ve bu metnin ayrılmaz bir parçası olan Estepalace “Gizlilik Politikası”nda yer alan hükümleri ve bu sitedeki diğer talimatlarla bağlı olmayı taahhüt etmektesiniz.

Estepalace; “Kullanım Koşulları”, “Gizlilik Politikası” ve bu sitedeki diğer talimatlarda, dilediği zamanda, dilediği değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklikler, işbu sitede yayınlandıkları tarihlerden itibaren geçerli ve bağlayıcı olacaklardır. Gerçekleşen güncellemeleri ve değişiklikleri takip etmek sizin sorumluluğunuzda olup, Estepalace’ın bu değişiklikleri tarafınıza bildirme zorunluluğu yoktur. Estepalace hizmetlerinden yararlanmakla, bu değişiklikleri kabul etmiş sayılırsınız.

Estepalace sitesindeki bağlantılar sizi sitenin dışına götürebilir ve Estepalace, bu sitelerin içeriği, doğruluğu ya da işleviyle ilgili olarak, hiçbir sorumluluk üstlenmez. Bu bağlantılar iyi niyet çerçevesinde sunulmaktadır ve Estepalace bağlantısı verilen sitelerde sonrasında olabilecek herhangi bir değişiklikten sorumlu değildir. Estepalace veya bağlı şirketleri ya da bu sitenin oluşturulması, üretilmesi ya da iletilmesinde yer alan diğer herhangi bir üçüncü taraf bu siteye erişim ya da sitenin kullanımından doğabilecek doğrudan, dolaylı ya da cezai zarar, ziyan, hasar veya sorumluluktan ötürü sorumlu tutulamaz.

Medeni hakları kullanmaya ehil tüm gerçek ve tüzel kişiler Estepalace’ın hizmetlerinden yararlanabilir. 18 yaş altı veya reşit olmayan küçükler, kısıtlılar ve temyiz kudretine sahip olmayanlar, ancak veli veya kanuni temsilcileri ile işlem yapabilirler.

İşbu sitede yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları Estepalace veya belirtilen ilgilisine aittir ve ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu sitenin ziyaret edilmesi veya bu sitedeki hizmetlerden yararlanılması, söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda size hiçbir hak vermez. Bu siteyi ziyaret etmek veya kullanmakla, anılan fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi taahhüt etmektesiniz.

Tüm fikir ve öneriler web sitemiz ve e-mail ile bize iletebilirsiniz. Bu öneriler, Estepalace tarafınca kullanılabilir fikir ve öneriyi paylaşan kişi tarafından hiçbir hak iddia edilemeyeceği kabul edilmiş sayılmaktadır.

Kullanıcı üye numarası ve şifresi ile yapılan tüm işlemlerin sorumluluğu o kişiye aittir. Üye numarası ve şifre saklanmalı, üçüncü kişilere verilmemelidir. Gerektiğinde, üye numarası ve şifrenizin değiştirilmesi istenilmelidir.

Web sitemiz sadece yasal amaçlarla ve kanunlara saygılı olarak kullanılabilir. Bu siteyi kullanmakla, yasalara uygun davranacağınızı taahhüt etmektesiniz. Haksız menfaat elde etmek için asılsız beyanlarda bulunmak, mevcut hasarları gizleyerek daha sonraki bir tarihte olmuş gibi göstermeye çalışmak, sahte isim ve kredi kartları kullanmak gibi eylemler cezai sorumluluklar doğurur. Estepalace, bu durumlara engel olmak için, siteye giriş engeli veya şikâyette bulunmak gibi tedbirleri almaya yetkilidir. Estepalace, talep edilen bir hizmeti vermeyi kabul edip etmemekte serbesttir. Web sitemiz kanalıyla alacağınız hizmetler nedeniyle aramızda bir ihtilaf olması durumunda, bu ihtilafa Türk hukuku uygulanacak ve İstanbul (merkez) mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.

Telif

Telif hakkı Estepalace’a aittir. Tüm haklar saklıdır. Bu sitede yayınlanan metin, görsel, ses, animasyon ve video dosyaları ile tasarımları 5846 sayılı Yasa ve ilgili Mevzuat gereği telif altındadır. Tüm ögeler ticari amaç için kopyalanamaz, kullanılamaz ve başka sitelerde yayınlanamaz.

Hemen Fiyat Al